-------
"Festyn dla mieszkańców" na południowej estakadzie mostu MA-91
4 czerwca 2011 Skanska/NDI zorganizowała dla mieszkańców okolic budowanego mostu MA-91 rodzinny festyn. Impreza była nastawiona bardziej na "nietechnicznego" odbiorcę, szczególnie dzieci i nie przedstawiano szczegółów technicznych budowy mostu.

Impreza miała miejsce na południowej estakadzie mostu MA-91. Zasadniczymi punktami były:

- wejście do wnętrza estakady
- spacer estakadą do krawędzi mostu głównego
- spacer do podpory P25, gdzie w uproszczony sposób prezentowano technologię budowy mostu
- prezentacja sprzętu używanego do budowy mostu i autostrady.

Spacer do wnętrza estakady rozpoczynał się wejściem do niej w pobliżu południowego przyczółka mostu: Wejście do wnętrza estakady południowej

Wnętrze estakady południowej było już wtedy prawie wykończone. Gotowe były instalacje elektryczne, oświetlenie, leżał główny kolektor ściekowy. Wnętrze estakady mostu MA-91

Jak widać na zdjęciu wnętrze estakady jest przystosowane do poruszania się w nim ludzi i małych pojazdów. Wzdłuż całej estakady można też obserwować przebieg kabli sppężających: Prowadzenia dla kabli sprężających

Tutaj widoczne zakończenie estakady przy południowym przyczółku: Zakończenie estakady południowej

Zakończenie estakady południowej

Zakończenie estakady południowej

Wart pamiętać, że właśnie w tym miejscu, w czasie budowy mostu, znajdowała się wytwórnia estakady.

Czekając na rozpoczęcie spaceru do krawędzi mosu można było podziwiać sprzęt używany podczas budowy autostrady. Między innymi pompę do podawania betonu: Pompa do betonu używana m.in. w czasie budowy mostu MA-91

Spycharka z urządzeniem do regulacji wysokości podnoszenia lemiesza w oparciu o system GPS: Spycharka używana w czasie budowy autostrady

Współpraca betoniarki z pompą do betonu. W ten sposób betonowano m.in. kolejne segmenty mostu MA-91: Betoniarka z pompą do betonu

Wkrótce potem rozpoczynamy spacer estakadą do krawędzi mostu głównego: Wycieczka na estakadzie południowej

Po drodze możemy podziwiać okolice miejscowości Rozgarty: Miejscowość Rozgarty widziana z estakady

Miejscowość Rozgarty widziana z estakady

Szybko dochodzimy do mostu głównego: Most MA-91 w budowie

Pomiędzy mostem głównym i estakadą, na nitce w kierunku Torunia, trwały przygotowania do wbudowania dylatacji: Miejsce wbudowania dylatacji

Sama dylatacja leżała już przygotowana w sąsiedztwie: Dylatacja między mostem głównym i estakadą

Na moście głównym, na nitce w kierunku Gdańska, zakończono wtedy układanie izolacji: Warstwa izolacji na moście głównym

Schodząc z estakady widzimy budowaną autostradę w kierunku Torunia i most nad Kanałem Głównym: Budowa autostrady w kierunku Torunia

Nie czekając na sformowanie kolejnej grupy przechodzimy w sąsiedztwo podpory P25. Tu mamy możliwość obejrzenia mostu "od spodu". Podpora P25 mostu głównego

Podpora P25 mostu głównego

Tutaj przygotowano prostą prezentację technologii budowy mostu głównego i estakady. Góra prawa strona - siłowniki wyciągające odcinki estakady z wytwórni. Góra lewa strona - podpora estakady z palami wbijanymi. Środek prawa strona - kolejne etapy budowy estakady, segmenty były betonowane i nasuwane na podpory w odstępach ok. tygodnia. Dół lewa strona - podpora mostu z palami wielkośrednicowymi wierconymi wewnątrz sztucznej wyspy otoczonej ściankami szczelnymi. Dół prawa strona - budowa mostu głównego metodą nawisową, począwszy od segmentu startowego, aż do połączenia mostu w całość. Technologia budowy mostu dla dzieci

Dodatkowe informacje:


Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz!
-------