-------
Wycieczka na budowany most autostradowy MA-91 pod Grudziądzem
Most autostradowy MA-91 to największy obiekt inżynieryjny północnego odcinka autostrady A1. Most ten, budowany w latach 2009-2011 przekracza Wisłę na południe od Grudziądza. Most liczy 1954 metry i jest jednym z najdłużych mostów w Polsce.

Most MA-91 jest podzielony na trzy części: estakadę północną, most główny oraz estakadę południową. Obie estakady były wykonywane metodą nasuwania podłużnego z wytwórni znajdujących się na lewym i prawym brzegu Wisły. Most główny był wykonywany techniką wspornikową (budowa kolejnych segmentów mostu z obu stron podpór). Szczegóły budowy postaram się wkrótce opisać w osobnym artykule.

Budowa mostu od początku budziła zainteresowanie mieszkańców (i nie tylko) okolicznych terenów. Oczywiście budowę można było bez problemu śledzić z pewnej odległości. Jednak wraz z postępami budowy pojawiała się coraz większa chęć zobaczenia wszystkiego "od środka".
Szczęśliwie okazało się, że odpowiedzialna za budowę firma Skanska/NDI oraz koncesjonariusz GTC (w szczególności pani Ewa Łydkowska) bardzo pozytywnie patrzą na możliwość odwiedzenia placu budowy mostu. Po pewnych perypetiach udało się ostatecznie potwierdzić 7 maja 2011 jako termin wycieczki. Uczestnicy zgłaszali się poprzez forum Skyscrapercity.

I wreszcie 7 maja wycieczka się rozpoczęła... Uczestnicy wycieczki na most MA-91

Uczestnicy zebrali się w pobliżu siedziby Obwodu Utrzymania Autostrady w Nowych Marzach. Stąd wzdłuż budowanej autostrady przejechaliśmy do biura budowy mostu w Wielkim Stwolnie. Tam, po pobraniu niezbędnych kasków ochronnych mogliśmy rozpocząć zwiedzanie budowanego mostu: W drodze do biura budowy mostu MA-91

Uczestnicy przed wejściem na budowę mostu

Wejście na most zaplanowano przez przyczółek północnej estakady dojazdowej. Stąd widoczna była budowa nasypu autostrady: Budowany nasyp autostrady

Dalej, idąc estakadą, widzieliśmy układanie izolacji jezdni estakady: Układanie izolacji północnej estakady dojazdowej

Wkrótce znajdujemy się nad lokalną drogą Dragacz - Sartowice, od tego miejsca możemy też podziwiać panoramę Wisły i leżącego po drugiej stronie rzeki Grudziądza: Widok z budowanego mostu MA-91

Widok z budowanego mostu MA-91

Na estakadzie trwały wtedy prace wykończeniowe, w tym m.in. układanie krawężników. Sama estakada jest naprawdę równa! Idziemy w stronę mostu głównego

Prace na estakadzie północnej

W końcu docieramy do krawędzi mostu głównego. Pomiędzy mostem głównym a estakadą zostanie wbudowana ważąca około 18 ton dylatacja. Krawędź mostu głównego

Przygotowywane do wbudowania dylatacji połączenie między północną estakadą dojazdową a mostem głównym: MA-91 połączenie mostu głównego i estakady dojazdowej

Na moście trwały wtedy prace budowlane. Przede wszystkim scalana była konstrukcja mostu - w środku mostu pracowano nad zwornikiem środkowym czyli połączeniem obu części mostu budowanych nawisowo. Na poniższym zdjęciu prace na moście: Prace na moście MA-91

Zwornik środkowy. Po ukończeniu budowy segmentów wykonywanych nawisowo różnica wysokości obu wykonanych połówek mostu wynosiła ok. 20 cm: Zwornik środkowy mostu MA-91

Zwornik środkowy mostu MA-91

Zwornik środkowy mostu MA-91

Idąc dalej w kierunku Torunia, dochodzimy do zwornika południowego, czyli połączenia między częścią mostu budowaną nawisowo a częścią nad brzegiem Wisły budowaną na rusztowaniach stacjonarnych: Zwornik południowy mostu MA-91

Stąd widok na budowaną autostradę: Budowa autostrady A1 w stronę Torunia

Po obejrzeniu prac prowadzonych na moście, powoli przygotowujemy się do tego, na co większość z niecierpliwością czeka. Na wejście do wnętrza mostu! Przygotowujemy się do wejścia do środka mostu

W pobliżu zwornika południowego znajduje się wejście do wnętrza konstrukcji mostu: Wejście do wnętrza przęsła mostu MA-91

Wejście do wnętrza przęsła mostu MA-91

Tu od środka widzimy prace nad deskowaniem zwornika południowego: Deskowanie zwornika południowego

Będąc we wnętrzu mostu, możemy zapoznać się ze szczegółami jego budowy. Tu np. widzimy miejsca kotwienia lin sprężających oraz urządzenie służące do ich naciągania: Kotwienia lin sprężających

Urządzenie do napinania lin sprężających

Dalej poruszamy się we wnętrzu mostu. Idziemy w stronę środka nurtu Wisły: Wnętrze mostu MA-91

Wnętrze mostu MA-91

Wnętrze mostu MA-91

Na podporze P24 (nurtowej) znajduje się wyjście na jezdnię mostu. Przed wyjściem spoglądamy jeszcze dalej w stronę środka konstrukcji: Konstrukcja mostu między podporami P23 i P24

I drugie spojrzenie w stronę brzegu Wisły i podpory P25: Wnętrze mostu MA-91 w stronę podpory P25

W końcu, spragnieni światła słonecznego, wychodzimy z wnętrza mostu i podziwiamy widok z niego w stronę Grudziądza: Widok z mostu MA-91 w stronę Grudziądza

Wydaje się, że widzieliśmy już prawie wszystko, dlatego nadchodzi czas powrotu. Zejście z mostu głównego

Wracając do biura budowy mostu, możemy w oddali podziwiać podjazd A1 pod Górę Klęczkowską: Widok na plac budowy autostrady A1

Oglądamy jeszcze kilka szczegółów konstrukcji mostu: Łożysko na podporze estakady północnej

Następnie wzdłuż autostrady wracamy do punktu zbiórki w Nowych Marzach: Powrót do OUA w Nowych Marzach

Powrót do OUA w Nowych Marzach

Dodatkowe informacje:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Most_pod_Grudzi%C4%85dzem
Widok mostu głównego MA-91 (dzięki uprzejmości GTC)
Przekrój poprzeczny przęsła mostu głównego MA-91 (dzięki uprzejmości GTC)

Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz!
-------