-------
Obwód Utrzymania Autostrady A1 w Nowych Marzach k. Grudziądza
Obwód Utzrymania Autostrady to "centrum dowodzenia" odcinkami autostrady i jednocześnie zaplecze techniczne do jej utrzymania. Na północnym odcinku A1 znajdują sie trzy takie obwody: w Pelplinie, Nowych Marzach i w Grabowcu k. Torunia.
Możliwość zwiedzenia OUA w Nowych Marzach była kontynuacją wycieczki na budowę mostu MA-91 i była możliwa dzięki uprzejmości GTC (p. Ewa Łydkowska) oraz pracowników firmy Intertoll w Nowych Marzach.

Siedziba Obwodu Utrzymania Autostrady w Nowych Marzach położona jest bezpośrednio obok bramek wjazdowych i zjazdowych węzła Nowe Marzy. Budynki OUA mieszczą przede wszystkim pomieszczenia robocze dla pracowników Intertoll obsługujących autostradę, pomieszczenia warsztatowe, magazyny sprzętu oraz rzucający się z daleka w oczy magazyn soli dla zimowego utrzymania autostrady.

Główny budynek OUA w Nowych Marzach

Na terenie OUA bazuje duża ilość sprzętu służącego do bieżącego utrzymania autostrady. W oddali widoczny magazyn soli (dokładniej o nim później): Teren OUA w Nowych Marzach

Główny budynek mieści przede wszystkim pomieszczenie kontroli i sterowania urządzeniami na węźle Nowe Marzy oraz węzłach sąsiednich. Pomieszczenie to położone jest na przeciwko bramek wjazdowych: Pomieszczenie kontroli ruchu OUA

Z pomieszczenia mamy znakomity widok na to, co dzieje się na bramkach węzła Nowe Marzy: Widok na bramki węzła Nowe Marzy

Pracownicy OUA mogą dokłądnie obserwować co dzieje się na węźle i jego okolicach: Stanowiska kontrolne w OUA

Warto wiedzieć, że pracownicy OUA mają dokładną informację o ilości samochodów na poszczególnych odcinkach i w razie sytuacji kryzysowych mogą szybko reagować na pojawiające się problemy z organizacją ruchu. Mapa odcinka autostrady w OUA

Bieżąca informacja o ruchu na autostradzie

Warto również wiedzieć, że każdy samochód wjeżdżający na odcinek autostrady jest fotografowany, jego rejestracja przechowywana w bazie i sprawdzana przy opuszczaniu autostrady. Nie więc szansy na żadne oszustwo! Dane wjeżdżających samochodów są przechowywane w bazie

Jeszcze jeden widok na pomieszczenie kontroli ruchu w OUA

Komunikacja z bramkami wjazdowymi jest możliwa dzięki tunelowi łączącemu je z głównym budynkiem OUA: Tunel łączący OUA z bramkami węzła

Po wyjściu z tunelu znajdujemy się na bramkach węzła: Bramki węzła w Nowych Marzach

Bramki węzła w Nowych Marzach

Bramki węzła w Nowych Marzach

Bramki węzła w Nowych Marzach

Po powrocie na teren Obwodu Utrzymania oglądamy stacjonujący tam sprzęt: Sprzęt do bieżącego utrzymania ruchu na autostradzie

Sprzęt do bieżącego utrzymania ruchu na autostradzie

Widzimy też duże ilości innych materiałów potrzebnych do obsługi technicznej autostrady A1: Sprzęt do bieżącego utrzymania ruchu na autostradzie

Sprzęt do bieżącego utrzymania ruchu na autostradzie

Na koniec wizyty udajemy się do charakterystycznego magazynu soli znajdującego się na terenie OUA. Ten wykonany całkowicie z drewna obiekt (zastosowanie takiego materiału wynika z konieczności zachowania odpowiedniej wilgotności wewnątrz) jest przez mijające go osoby często traktowany jako kościół. Jednak nie, to tylko magazyn soli! Budynek magazynu soli na terenie OUA w Nowych Marzach

Wewnątrz podziwiamy piękną konstrukcję drewnianego dachu: Dach magazynu soli

A sól rzeczywiście tam jest! Sól zmagazynowana w budynku

Sól zmagazynowana w budynku

Dodatkowe informacje:

http://www.autostradaa1.pl/index.php?page=autostrada-obwody&lang=pl

Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz!
-------