-------
Grudziądz na starych przezroczach
Prezentowane zdjęcia przeniosą nas na chwilę na przełom lat 70-tych i 80-tych XX wieku. Większość pokazanych miejsc zmieniła się od tamtego czasu, stąd zdjęcia mają niewątpliwą wartość dokumentalną. Przypomnijmy sobie zatem jak wyglądały...

Widok przez Bramę Wodną na Wisłę Grudziądz, widok przez Bramę Wodną, 1970

Widok na pierwszy rzut oka znany. Dokładniejsze przyjrzenie się zdjęciu ujawnia jednak nieistniejące już okolice ujścia Trynki do Wisły: Grudziądz, ujście Trynki do Wisły

Widzimy ujście Trynki do Wisły w czasach, kiedy nie była ona jeszcze poprowadzona rurą pod ziemią. Widoczne ceglane mury, to pozostałość okazałego młyna parowego Rosanowskiego, istniejącego do 1945 roku. Po drugiej stronie kanału, za mostem, istniała baza techniczna jakiegoś przedsiębiorstwa. Teren ten był do końca lat 80-tych zamknięty i tu kończyła się istniejąca jeszcze wtedy bocznica portowa.
Grudziądz, widok przez Bramę Wodną, 1970

Fragment radzieckiej mapy topograficznej w podziałce 1:10000 z przebiegiem bocznicy portowej. Za http://mapy.eksploracja.pl
Jak już wspomniano wyżej, do 1945 roku w rejonie ujścia Trynki do Wisły znajdował się Młyn pod Orłem (Adler-Muehle) F. Rosanowskiego. Była to wtedy ul. Górnotoruńska 42. Informował o tym stosowny wpis w Księdze Adresowej Grudziądza:
Grudziądz, adres Adler-Muehle F. Rosanowski

Fragment Księgi Adresowej Grudziądza z roku 1907. Ze zbiorów Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej http://kpbc.umk.pl
Okazały budynek był niewątpliwie bardzo silnym akcentem w panoramie miasta. W czasie walk o wyzwolenie Grudziądza w lutym i marcu 1945 roku solidny budynek młyna był silnie broniony i został zniszczony. Grudziądz, stara widokówka z młynem Pod Orłem

Widok na Rynek Grudziądz, widok na Rynek, lata siedemdziesiąte

Kolejne zdjęcie przenosi nas na grudziądzki Rynek gdzieś pod koniec lat 70-tych. Ujęcie być może znane z widokówek z tamtych lat. My jednak, korzystając z dużej rozdzielczości zdjęcia podejrzymy kilka nieistniejących już szczegółów. Grudziądz, Klub Międzynarodowej Prasy i Książki

Dawny dom towarowy pod adresem Rynek 22/24 zajmuje Klub Międzynarodowej Prasy i Książki (KMPiK, nie mylić z dzisiejszym empikiem, który kontynuuje pewne tradycje tego dawnego). Na parterze znajduje się księgarnia, na piętrze klub, w którym co jakiś czas odbywają się ciekawe spotkania.
W prawo od niego ówczesna siedziba Gazety Pomorskiej. Grudziądz, Motozbyt na Rynku, 1970

Obok kościoła farnego, pod adresem Rynek 1 sklep z częściami samochodowymi Motozbyt (później zastąpiony przez Polmozbyt). Obok sklep jubilerski. Na Rynku oczywiście brakuje pomnika Żołnierza Polskiego, który został odbudowany dopiero pod koniec lat 80-tych.
Zachód słońca nad Wisłą Grudziądz, zachód słońca nad Wisłą

Kolejny widok to jeden z niewielu od lat niezmienionych. To zachód słońca nad Wisłą, jaki można podziwiać codziennie o ile tylko pogoda na to pozwala...
Cegielnia przy ulicy Kalinkowej

Przenosimy się teraz bardziej na południe. Przy ulicy Kalinkowej pracuje wtedy cegielnia: Grudziądz, cegielnia przy ulicy Kalinkowej

Z prawej strony widać, że ulica Kalinkowa nie ma jeszce nawet nawierzchni asfaltowej. Cegielnia była bardzo rozbudowana. Na kolejnym zdjęciu widoczna hala produkcyjna ustawiona wzdłuż Wisły: Grudziądz, cegielnia przy ulicy Kalinkowej

W przeszłości teren ten należał do Schultza, właściciela cegielni i tartaku parowego przy ulicy Chełmińskiej (w miejscu obecnego centrum handlowego). Ze względu na wyczerpanie się złóż gliny w pobliżu ulicy Chełmińskiej, właściciel cegielni nabył tereny w rejonie ulicy Kalinkowej, przy której powstała kolejna cegielnia, a część urobku była nadal dowożona kolejką cegielnianą wzdłuż Wisły do pierwszek cegielni przy ul. Chełmińskiej. Tą kolejkę w przyszłości opiszemy dokładniej.
Plan miasta z roku 1941 pokazuje działającą już w tym miejscu cegielnię:
Grudziądz, plan z cegielnią przy ul. Kalinkowej

Fragment planu miasta z roku 1941 z zaznaczoną cegielnią przy ul. Kalinkowej. Ze zbiorów Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu.

Grudziądzka kolej pod konic lat 70-tych

Koniec lat 70-tych XX wieku to dla grudziądzkiej kolei okres zdecydowanego wprowadzania trakcji spalinowej. Mimo tego, parowozy nadal były codziennością. Te zresztą utrzymywały się w ruchu rejonie Grudziądza do początku lat 80-tych (serie Ty2 i TKt48). Czas zobaczyć kilka ujęć grudziądzkiej kolei z tamtych lat...

Grudziądz, parowóz Ty2 na grudziądzkiej stacji

Oto stojący na torach grudziądzkiej stacji towarowej parowóz Ty2, o nieznanym dokładnie numerze. W tle widać nastawnię Gr3. Za parowozem widoczny kolejny, tego samego typu. Parowozy serii Ty2 były wtedy bardzo częstym gościem w Grudziądzu. Prowadziły nie tylko pociągi towarowe, ale również część pasażerskich. Na kolejnym zdjęciu widać właśnie parowóz tego typu ruszający z przystanku Grudziądz Przedmieście: Grudziądz, Ty2 rusza z przystanku Grudziądz Przedmieście

Pozostajemy w pobliżu przystanku Grudziądz Przedmieście i na kolejnym zdjęciu widzimy ruszający pociąg osobowy z lokomotywą SP42-118: Grudziądz, SP42-118 rusza z pociągiem osobowym

Lokomotywa ta stacjonowała wtedy w lokomotywowni w Malborku, dokąd przybyła 14 kwietnia 1975 roku (http://www.marienburg.pl/viewtopic.php?p=49907). Praktycznie przez całe swoje życie pozostawała w okolicach Grudziądza, a w 2008 roku dożywała swych dni oczekując złomowania na terenie dawnej lokomotywowni w Grudziądzu: SP42-118 oczekuje złomowania w Grudziądzu
08.11.2008 |Sekcja Eksploatacji Taboru Trakcyjnego w Grudziądzu PKP Cargo| SP42-118 czeka na żyletki, za nią SP42-184, obok SP42-058. Zdjęcie za http://www.kpinfo.pl/zdjecie-6400-sp42_118.html; autor Koso17.
Na kolejnym zdjęciu w tym samym miejscu widzimy ruszającą SP45-116. Można przypuszczać, że ciągnie jeden z kursujących wtedy przez Grudziądz pociągów dalekobieżnych Katowice - Gdynia lub Łodź Kaliska - Gdynia: Grudziądz, SP45-116 rusza z pociągiem osobowym

Na koniec zostawiamy sobie coś specjalnego. Mimo rozwoju trakcji spalinowej, przez Grudziądz przejeżdżały wtedy nadal parowozy jednej z najbardziej udanych serii w historii - Ok1 (dawne pruskie P8). Parowozy tej serii przed II wojną światową stacjonowały nawet w Grudziądzu (11 sztuk). Po wojnie stopniowo przesuwane były na mniej ważne linie, a do lat 70-tych jedną z parowozowni posiadającyck Ok1 był Malbork. Właśnie z Malborka pochodzi widoczna lokomotywa i niewykluczone, że prowadzi również pociąg dalekobieżny (zobacz http://www.marienburg.pl/viewtopic.php?t=3509): Grudziądz, parowóz Ok1 w Grudziądzu

Interesują Cię te zdjęcia we większej rozdzielczości? Chcesz uzupełnić opis lub dodać zdjęcia? Napisz!
-------