-------
Most wojenny w Grudziądzu w latach 1914 - ok. 1922

W momencie wybuchu I wojny światowej w 1914 roku w Grudziądzu znajdował się jeden stały most kolejowo-drogowy przez Wisłę. Dostępne informacje sugerują, że do tego czasu na moście znajdował się albo pojedynczy tor kolejowy oraz oddzielona od niego jezdnia albo na moście istniały dwa tory, z czego jeden był współdzielony z jezdnią. W pierwszym przypadku prawdopodobnie do mostu doprowadzone były z obu stron dwa tory i dopiero tuż przed wjazdem na most tory te łączyły się w jeden. Ruch przed wjazdem na most prawdopodobnie regulowany na dodatkowych posterunkach zbudowanych w sąsiedztwie obu przyczółków.

Wybuch I wojny światowej oraz intensywne działania wojenne w Prusach Wschodnich (m.in. Bitwa nad jeziorami mazurskimi) spowodowała gwałtowny wzrost ruchu kolejowego w kierunku wschód - zachód. Odcinek linii kolejowej Laskowice Pom. - Grudziądz - Jabłonowo stał się strategiczną linią zaopatrzenia frontu wschodniego. Na tym dwutorowym odcinku pojawiało się jednak poważne ograniczenie przepustowości - most w Grudziądzu. Jeżeli most był dwutorowy, okresowe zamknięcia jednego z torów dla przepuszczenia ruchu kołowego wyraźnie ograniczały jego przepustowość. Jeśli most był jednotorowy, ograniczenie przepustowości musiało być naprawde poważne.

Pociąg na moście w Grudziądzu, około roku 1910
Fot. 1. Pociąg na moście kolejowo-drogowym w Grudziądzu, około roku 1910. Fotografia sugeruje, że na moście znajdują się dwa tory. Jednak pewne inne elementy widoczne na zdjęciu moga podważać taką interpretację.
Zdjęcie z książki S. Bufe - Eisenbahnen in West- und Ostpreußen.

Prawdopodobnie wtedy pojawił się pomysł całkowitego wyeliminowania ruchu kołowego z mostu. Aby to zrealizować, należało zbudować nowy most drogowy w Grudziądzu. Oczywiście ze względu na czas wojny nie mógł to być most "pełnowymiarowy". I tak (prawdopodobnie) w roku 1914 powstał w Grudziądzu tymczasowy most wojenny. Był to most wysokowodny i nie uniemożliwiał ruchu statków. Część nurtowa mostu była stalowa, kratownicowa z jazdą dołem. Rozpiętość przęseł wynosiła ok. 50 metrów, nad Wisłą znajdowało się 8 przęseł. Część nad terenem zalewowym Wisły była prawdopodobnie drewniana.

Grudziądzki most wojenny w czasie I wojny światowej
Fot. 2. Widok na grudziądzki drogowy most wojenny w czasie I wojny światowej. Na jednym z przęseł tablica z napisem "Durchfahrt" - miejsce przepływu dla statków.

Most zlokalizowany był na przedłużeniu dzisiejszych Al. 23 Stycznia. Lokalizacja była uzasadniona - most prowadził bezpośrednio na jedną z głównych ulic miasta. Ponieważ pojawiają się mylne informacje na temat lokalizacji tego mostu, poniższe zdjęcia powinny te wątpliwości wyjaśnić.

Lokalizacja grudziądzkiego mostu wojennego w czasie I wojny światowej.
Fot. 3. Lokalizacja mostu wojennego na współczesnej mapie Grudziądza.

Lokalizacja grudziądzkiego mostu wojennego w czasie I wojny światowej.
Fot. 4. Zdjęcie lotnicze Grudziądza ok. roku 1917. Wyraźnie widoczna lokalizacja mostu. Strzałkami zaznaczono Farę (prawa strzałka) oraz Młyn pod Orłem i ujście Trynki (lewa strzałka).

Most przetrwał I wojnę światową. Został rozebrany około roku 1922. Niewątpliwie nie został po prostu zlikwidowany bez śladu. Przęsła nurtowe zostały prawdopodobnie przeniesione w inne miejsce. Być może stoją do dziś nad jakąś rzeką. Gdzie? Może z czasem uda się to ustalić...

Pomimo upływu prawie 100 lat od budowy mostu jest jeszcze możliwe odnalezienie jego pozostałości. Nie ma ich dużo, w zasadzie udało się odnaleźć tylko jedno miejsce, w którym widoczne są pozostałości podpór mostu. Pozostałości te znajdują się w pobliżu wału przeciwpowodziowego na lewym brzegu Wisły.

Pozostałości mostu wojennego w Grudziądzu

Pozostałości mostu wojennego w Grudziądzu
Fot. 5 i 6. Współczesne pozostałości mostu wojennego z czasu I wojny światowej w Grudziądzu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Interesują Cię te zdjęcia we większej rozdzielczości? Napisz!
-------