-------
Most wojenny w Grudziądzu w latach 1939 - 1945

Most kolejowo-drogowy w Grudziądzu został wysadzony przez wycofujące się Wojsko Polskie 2 września 1939. Celem było oczywiście utrudnienie niemieckiego natarcia na Polskę, jednak ze względu na zbyt wczesną decyzję o wysadzeniu, fakt ten utrudnił również bardzo wycofywanie się oddziałów polskich.
Po zajęciu miasta przez Wehrmacht, na wysokości Ratusza powstał most pontonowy o dużej nośności, udostępniany również do ruchu osób cywilnych.

Most pontonowy w Grudziądzu, 1939
Fot. 1. Most pontonowy o nośności 30 ton jesienią 1939 roku w Grudziądzu.

Most pontonowy jest oczywiście przeprawą tymczasową. Ze względu na nadchodzącą zimę oraz utrudnianie ruchu statków most taki nie mógł być użytkowany dłużej niż kilka - kilkanaście tygodni. Na przywrócenie ruchu na moście kolejowo-drogowym nie było oczywiście szans. Most miał zniszczone trzy przęsła i uszkodzone czwarte. Jego naprawa była kwestią kilku miesięcy.
Rozwiązaniem problemu była budowa mostu drogowego o uproszczonej konstrukcji, podobna do tej z lat I wojny światowej. Most został zlokalizowany nieco na północ od wylotu ulicy Marcinkowskiego, na terenie z utwardzonym nabrzeżem portowym.

Lokalizacja mostu wojennego 1939 - 1945
Fot. 2. Czerwoną linią zaznaczono lokalizację mostu wojennego 1939 - 1945. Linia powyżej pokazuje umiejscowienie mostu wojennego z czasu I wojny światowej.

Most powstał prawdopodobnie według ujednoliconego projektu mostu saperskiego. Część nurtowa była stalowa, kratownicowa. Część nad terenem zalewowym była drewniana, budowana z prefabrykowanych przęseł. Przęsła drewniane były dostarczane z wytwórni położonej poza placem budowy mostu. Podpory mostu były drewniane.
Budowa mostu najprawdopodobniej zaczęła się we wrześniu-październiku 1939 roku. Na poniższych zdjęciach można śledzić różne etapy budowy tego mostu.

Wbijanie pali pod podpory mostu wojennego w Grudziądzu
Fot. 3. Wbijanie pali pod podpory mostu.

Budowa mostu wojennego w Grudziądzu
Fot. 4. Budowa drewnianej części mostu nad terenami zalewowymi Wisły. Zwraca uwagę suwnica montująca prefabrykowane przęsła mostu. W tle uszkodzony most kolejowo-drogowy.

Budowa mostu wojennego w Grudziądzu
Fot. 5. Podpory na terenie zalewowym przygotowane do montażu drewnianych przęseł mostu.

Budowa mostu wojennego w Grudziądzu
Fot. 6. Podpora mostu na terenie zalewowym. W tle widoczny Młyn pod Orłem stojący przy ujściu Trynki.

Na prawym (grudziądzkim) brzegu Wisły wjazd na most był początkowo całkowicie prowizoryczny. Wjazd znajdował się na utwardzonym nabrzeżu portowym, bez większych zabezpieczeń przeciwko wysokiej wodzie i naporowi lodu.

Budowa mostu wojennego w Grudziądzu
Fot. 7. Wjazd na most w Grudziądzu. W tle hale Bocznicy Portowej w Grudziądzu.

Budowa mostu wojennego w Grudziądzu
Fot. 8. Pierwsza podpora mostu od strony Grudziądza. Zwraca uwagę brak istniejącego do dziś betonowego fundamentu izbicy osłaniającej pierwszą podporę. Umocnienia mostu zostały zbudowane prawdopodobnie w 1940 lub 1941 roku.

Budowa mostu wojennego w Grudziądzu
Fot. 9. Połączenie części stalowej i drewnianej mostu.

Budowa mostu wojennego w Grudziądzu
Fot. 10. Gotowa podpora na terenie zalewowym. Widoczna drewniana izbica osłaniające podporę przed naporem lodu. Takie izbice okazywały się w praktyce niewystarczające.

Budowa mostu wojennego w Grudziądzu
Fot. 11. Szczegół budowy podpory mostu na terenie zalewowym.

Jak wspomniano powyżej, przęsła mostu drewnianego były prefabrykowane w wytwórniach nie znajdujących się bezpośrednio na placu budowy. Na poniższym zdjęciu widoczny jest rozładunek elementów przęseł z wagonów na stacji Dragacz. Na miejsce budowy elementy były transportowane kolejką wąskotorową (widoczne umieszczanie elementu na wagoniku).

Budowa mostu wojennego w Grudziądzu
Fot. 12. Rozładunek elementów przęseł drewnianych na stacji Dragacz. Nie jest jasne czy zdjęcie pochodzi z czasu budowy mostu czy rozładunek miał miejsce przy okazji odbudowy mostu po zniszczeniach powodziowych.

Widok mostu wojennego 1939 - 1945 w Grudziądzu
Fot. 13. Widok na gotowy most wojenny w Grudziądzu. Most kolejowo-drogowy nadal w odbudowie, co sugeruje przełom lat 1939/1940.

Prowizoryczna konstrukcja mostu (niewątpliwie znacznie słabsza od konstrukcji mostu z czasu I wojny światowej) była przyczyną jego regularnego niszczenia przy okazji powodzi lub zatorów lodowych powstających w okolicach Grudziądza. Ze wspomnień mieszkańców wynika, że problemy takie pojawiały się praktycznie co roku i nie jest wykluczone, że most był nawet co roku znoszony przez podwyższoną Wisłę i naprór lodu.

Widok mostu wojennego 1939 - 1945 w Grudziądzu
Fot. 14. Częściowo zniszczony wojenny most w Grudziądzu. Most kolejowo-drogowy jest odbudowany, co sugeruje, że zdjęcie zostało zrobione w roku 1941 lub później.

Ruch na moście był jednokierunkowy. Znajdujące się na obu końcach mostu posterunki umożliwiały ruch naprzemiennie do i z Grudziądza. Zmiana kierunku następowała co ok. 30 minut. Dozwolony był również ruch pieszy. Po stronie Grudziądza wjazd na most możliwy był od strony dzisiejszych Al. 23 Stycznia i dalej ul. Portową. Zjazd z mostu kierowany był ul. Portową i dalej w kierunku ul. Marcinkowskiego.

Widok mostu wojennego 1939 - 1945 w Grudziądzu
Fot. 15. Przejazd mostem wojennym w Grudziądzu.

Widok mostu wojennego 1939 - 1945 w Grudziądzu
Fot. 16. Kolumna pojazdów oczekująca na wjazd na most. Zdjęcie po stronie Dragacza.

Widok mostu wojennego 1939 - 1945 w Grudziądzu
Fot. 17. Wjazd na most wojenny od strony Dragacza. Nasyp wjazdowy jest widoczny do dziś..

Widok mostu wojennego 1939 - 1945 w Grudziądzu
Fot. 18. Wjazd na most od strony Dragacza. Widoczne również wchodzące osoby piesze.

Ze względu na niszczenie mostu przez wezbraną Wisłę, brzeg rzeki od strony Grudziądza został w 1940 lub 1941 silnie umocniony. Całość tych umocnień była do niedawna dostępna do oglądania. Niestety w czasie modernizacji tych terenów umocnienia zostały w większości zlikwidowane.
Pomimo częstych zniszczeń most przetrwał do 1945 roku. Po wysadzeniu mostu kolejowo-drogowego przez kilkanaście dni stanowił znów jedyne połączenie miasta ze światem. Po okrążeniu miasta przez Armię Czerwoną most został wysadzony, a resztki spalone ok. 20 lutego 1945 roku.

Mimo upływu lat pozostałości mostu mogą być bez trudu odnalezione w terenie. Po stronie miasta można dziś bez problemu odnaleźć resztki umocnionego przyczółka mostu, na lewym brzegu można odnaleźć miejsca, gdzie znajdowały się podpory oraz nasyp wjazdowy na most.

Pozostałości mostu wojennego 1939 - 1945 w Grudziądzu
Fot. 19. Pozostałości umocnień przyczółka mostu wojennego były widoczne do czas rozpoczęcia modernizacji nabrzeża Wisły.

Pozostałości mostu wojennego 1939 - 1945 w Grudziądzu
Fot. 20. Prawdopodobna pozostałość wjazdu na most po stronie Grudziądza. Obecnie zniszczona.

Pozostałości mostu wojennego 1939 - 1945 w Grudziądzu
Fot. 21. Resztki fundamentów izbicy pierwszej podpory mostu. Istnieją do dziś.

Pozostałości mostu wojennego 1939 - 1945 w Grudziądzu
Fot. 22. Wpis na płycie chodnika w sąsiedztwie przyczółka mostu. Prawdopodobnie oznaczenia jednosek saperskich budujących umocnienia. Obecnie zniszczone.

Pozostałości mostu wojennego 1939 - 1945 w Grudziądzu
Fot. 23. Lewy brzeg Wisły. Pozostałości fundamentów izbicy.

Pozostałości mostu wojennego 1939 - 1945 w Grudziądzu
Fot. 24. Lewy brzeg Wisły. Resztki elementów konstrukcyjnych mostu można bez problemu odnaleźć w ziemi.

Pozostałości mostu wojennego 1939 - 1945 w Grudziądzu
Fot. 25. Lewy brzeg Wisły. Pozostałość nasypu wjazdowego na most.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Interesują Cię te zdjęcia we większej rozdzielczości? Napisz!
-------