-------
Informacje kontaktowe i ciekawe linki
Kontakt
W sprawach związanych z tematyką moich stron proszę o kontakt pocztą elektroniczną.

Strony prywatne prezentują głównie moje zainteresowania. Mam nadzieję, że zamieszczone informacje będą dla potencjalnych czytelników użyteczne przy realizacji własnych projektów i zainteresowań. Staram się podchodzić do zamieszczanych tematów obiektywnie i prezentować opinie sprawdzone i obiektywne.

Osobny dział moich stron prywatnych poświęcony jest historii Grudziądza, szczególnie XIX i XX wieku. Dotychczasowe prace pozwoliły na zgromadzenie ciekwawych materiałów źródłowych poświęconych temu miastu, które będę starał się sukcesywnie prezentować. Ważnym powodem stworzenia tych stron jest też fakt, że żyje już coraz mniej ludzi pamiętających opisywane czasy. Niestety przyczynia się to do przekłamywania historii i powstawania licznych błędnych opinii prezentowanych często nawet w poważnych opracowaniach. Tak jak napisałem wcześniej, we wszystkich opracowaniach staram się zachować obiektywizm.

Marek Sawistowski
dawnygrudziadz.pl
Z zamieszczanych tu informacji na temat historii Grudziądza chciałbym w przyszłości stworzyć specjalny serwis internetowy. Została już założona strona internetowa, która znajduje się pod adresem www.dawnygrudziadz.pl. Chciałbym, aby strona ta stała się kiedyś otwartą dla wszystkich możliwością prezentacji własnych materiałów i prac poświęconych historii Grudziądza.

Jeżeli interesuje Cię ta tematyka i chcesz pomóc w realizacji serwisu, zapraszam do kontaktu! Spróbujmy udostępnić dla wszystkich rozproszone w różnych miejscach archiwalne materiały dotyczące Grudziądza.
Linki
W tym miejscu będę zamieszczał linki o tematyce pokrewnej tematyce mojej strony. Bedę się starał zamieszczać linki do miejsc, gdzie znaleźć można materiały archiwalne oraz te związane z opisywanymi tu projektami.

Jeśli uważasz, że przedstawiane przeze mnie informacje są ciekawe i przydatne, pamiętaj również o umieszczeniu linku do mojej strony!

Biblioteka miejska w Grudziądzu - posiada dość duży zbiór archiwalnych materiałów na temat miasta (w tym przewodniki i plany), z których można korzystać w czytelni naukowej. Dozwolone jest fotografowanie tych materiałów bez użycia lampy błyskowej.

http://mapy.eksploracja.pl - bezcenny zbiór map i planów poświęconych głównie terenom dawnego zaboru pruskiego, ale nie tylko. Wszystkie materiały z nieograniczonym dostępem.

Archiwum Państwowe w Gdańsku - wszystkie archiwa państwowe są dostępne dla zainteresowanych. Archiwum Państwowe w Gdańsku zawiera wiele bezcennych materiałów dotyczących rejonu Grudziądza, m.in. (znajdujące się w oddziale w Gdyni) akta dawnej dyrekcji pruskich Kolei Państwowych w Gdańsku. Tam np. plany stacji kolejowch z rejonu Grudziądza.

http://www.geoportal.gov.pl - zbiór materiałów kartograficznych poświęconych terenowi obecnej Polski. Bardzo przydatne!

http://pbinfo.home.pl/forum/index.php - Grudziądzkie Forum Historyczne. Strona, która (mam nadzieję) przekształcie się w skarbnicę wiedzy o mieście.


-------