-------
Ufortyfikowany most drogowy Knybawa k. Tczewa
Ten bardzo interesujący obiekt mostowy położony jest kilka kilometrów na południe od Tczewa w ciągu drogi krajowej nr 22. Mapa poniżej powinna wystarczyć do jego zlokalizowania:

Most w Knybawie został zbudowany w latach 1939 - 1940 i miał znajdować się w ciągu autostrady Berlin - Królewiec. Most ma nowoczesną (na owe czasy) konstrukcję blachownicową (przekrój w kształcie litery C). Ze względu na strategiczne znaczenie most został wyposażony w urządzenia obronne.

Zasadnicze fortyfikacje znajdują się na wschodnim przyczółku mostu i obejmują m.in. opancerzony garaż dla armaty przeciwpancernej, pomieszczenia obserwacyjne i obronne oraz poruszające się wewnątrz konstrukcji mostu urządzenie komunikacyjne umożliwiające (niewidoczną z zewnątrz) łączność między wschodnim i zachodnim przyczółkiem.

Warte obejrzenia są też fundamenty ozdobnych wież, które miały się znajdować na wjeździe na most od strony zachodniej.

Ogólne widoki mostu:
Widok mostu w Knybawie

Znajdujące się na zachodnim przyczółku pozostałości to resztki fundamentów nigdy nie wykonanych wież mających zdobić wjazd na most: Fundamenty wież na zachodnim przyczółku

Przęsło mostu ma w przekroju kształt leżącej litery C. Umożliwiło to zainstalowanie wewnątrz napędzanego ręcznie wózka, który pozwala na wykonywanie prac konserwacyjnych mostu, a w razie potrzeby niewidoczną z zewnątrz komunikacją między lewym i prawym brzegiem: Wnętrze przęsła mostu w Knybawie

Wózek umożliwiający komunikację między lewym i prawym brzegiem

Zasadnicze urządzenia obronne znajdują się na prawym brzegu: Ufortyfikowany wschodni przyczółek

Płyta pancerna ze strzelnicą: Strzelnica we wschodnim przyczółku

Strzelnica we wschodnim przyczółku

Przejazd pod jezdnią mostu znajdujący się we wschodnim przyczółku. Tu znajdują się wejścia do pomieszczeń bojowych oraz garaż dla armaty: Przejazd poprzeczny do osi mostu

Garaż armaty przeciwpancernej: Garaż armaty w przyczółku mostu w Knybawie

Zejście z poziomu jezdni prowadzące pod most i do pomieszczeń bojowych: Schody prowadzące do pomieszczeń bojowych

Pomieszczenia we wschodnim przyczółku mostu: Pomieszczenia bojowe mostu w Knybawie

Przez szczeliny obserwacyjne nadal można oglądać otaczający most teren: Widoki przez szczeliny obserwacyjne

Widoki przez szczeliny obserwacyjne

Łożysko mostu na wschodnim przyczółku. Poprzez pomieszczenia we wschodnim przyczółku można wyjść na filar mostu: Na ostatnim filarze mostu

Wyjście "do wnętrza konstrukcji mostu": Wyjście z przyczółka na podporę mostu

Pomieszczenie armaty od środka: Wnętrze garażu armaty ppanc

Przez kolejną szczelinę obserwacyjną widać bez problemu pozostałe mosty tczewskie: Widok na mosty tczewskie

Spojrzenie na jezdnię mostu: Jezdnia mostu w Knybawie

Dodatkowe informacje:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Most_Knybawski
http://www.berlinka.pcp.pl/most.html

Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz!
-------