pasek pasek pasek
Profile zatrudnienia
Zrealizowane projekty
O mnie
pasekd pasekd pasekd
Pasek

Stanowisko płukania silników gorącym olejem

Stanowisko zostało wykonane w ramach wdrażania w firmie PESA Bydgoszcz technologii napraw rewizyjnych lokomotyw spalinowych serii SU45 i ST43. Proces takiej naprawy wymagał demontażu części składowych silnika spalinowego. Czynność ta stwarza możliwość przedostania się różnego rodzaju odpadów do wnętrza silnika, co negatywnie wpływa na jego późniejszą pracę. Dzięki zastosowaniu tego stanowiska silniki po przeprowadzonej naprawie były płukane gorącym olejem, co zdecydowanie podniosło jakość wykonywanych napraw.

Stanowisko składa się z dwóch części:
  • zespołu podgrzewającego olej
  • zespołu filtrującego z blokami filtrów zgrubnych i dokładnych
Oba elementy zabudowane sa na wózkach co umożliwia zastosowanie płukania silników na dowolnych obszarach hali napraw. Proces filtrowania oleju trwa dla jednego silnika około 8 godzin. Do zalanego olejem silnika zostaje podłączone opisywane stanowisko, następnie zespół podgrzewania podwyższa temperaturę oleju do około 60 stopni. W tym stanie zostaje załączone filtrowanie - najpierw zgrubne, potem (przez odpowiednie przestawienie zaworów) filtrowanie dokładne. Bardzo duża ilość zatrzymywanych przez filtry zanieczyszczeń potwierdziła skuteczność tego rozwiązania.

Stanowisko filtrowania - projekt 3D Rzut projektu 3D
Pasek
Marek Sawistowski © 2010
Projekt
Stanowisko płukania silników spalinowych gorącym olejem (realizacja w PESA Bydgoszcz)