-------- -------- --------
Profile zatrudnienia
Zrealizowane projekty
O mnie
-------- -------- --------
Pasek

Kontakt

Zapraszam do kontaktu w sprawach związanych z konstrukcją, inżynierią i technologią.
Wymiana doświadczeń, wykorzystywane techniki, a szczególnie trudne do rozwiązania problemy - pytania, uwagi i inne wiadomości proszę przesyłać na adres:

Marek Sawistowski
mareksaw(at)orange.pl

Jak mówi stare powiedzenie - inżyniera poznajemy po tym, że im trudniejsze zadanie, tym lepiej je wykonuje.
Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Strony są prezentacją dorobku zawodowego oraz projektów zrealizowanych w czasie pracy dla firm PESA Bydgoszcz, APW Poland w Bydgoszczy oraz Tyco Electronics w Bydgoszczy. Dokumentacja prezentowanych projektów jest własnością odpowiednich firm. Wszystkie zdjęcia są autorstwa własnego. Prezentowane rozwiązania techniczne nie sa udostępniane do dalszego wykorzystania.
Pasek
Marek Sawistowski © 2010